DOWNLOAD PDF

HRM
RANTIZ ERP CRM
 RANTIZ   ERP  CRM
RANTIZ ERP CRM RANTIZ ERP CRM
Rantiz ERP CRM
کنترل پرسنل:

- مشاهده مانیتور پرسنل

- امکان شنود وضبط مکالمات داخلی و خارجی

- امکان ذخیره سازی و مرور گفتگوهای آنلاین

- امکان تعریف محدودیت

DOWNLOAD FULL PDF

              چت:
              - گفتگوی آنلاین بین پرسنل یا داخل مجموعه
              - گفتگوی آنلاین با مشتریان و اعضا
              - امکان ذخیره سازی متن چت ها جهت پیگیری در زمان لازم

-->


          مدیریت پرسنل:
          - مشاهده مانیتور پرسنل از طریق کامپیوتر یا موبایل
          از راه دور توسط مدیران اصلی و امکان ذخیره تمام تصاویر در پرونده پرسنل

          حقوق و دستمزد:
          - محاسبه خودکار حقوق پرسنل بر اساس ساعات کاری
          - امکان اتصال به دستگاه حضور و غیاب
          - مدیریت ماموریت ها، مخارج و زمان صرف شده

          پرداخت حقوق و مزایا:
          - اتصال به سیستم بانکی
          - پرداخت حقوق و مزایای پرسنل فقط با یک کلیک

DISCOVER

RANTIZ ERP CRM
انبارداری

ارزیابی پرسنل:
- امکان امتیازدهی مدیران و پرسنل به یکدیگر و همینطور امکان امتیازدهی مشتریان به پرسنل جهت تشخیص میزان کارآیی ومحبوبیت هرکدام از آنها
- برآورد میزان کارکرد مفید پرسنل

ایجاد انگیزش:
- گروه بندی در تیم فروش و ایجاد رقابت بین آنها و مشاهده روند رقابت توسط تیم های فروش

مدیریت اعضا و کاربران:
- امکان ایجاد حساب کاربری برای اعضا همراه با شناسه و رمز عبورجهت ورود و مشاهده بخشهای مربوطه و عمومی
- امکان گروه بندی نوع کاربران به صورت نامحدود و تخصیص هر عضو به گروهی خاص
- اختصاص یک متن خوشامدگویی، دستورات و اطلاعات اولیه در ایمیل افتتاح حساب کاربران
- امکان ایجاد حق عضویت و تاریخ اشتراک به همراه پرداخت آنلاین
- تفکیک و فهرست بندی اعضا براساس تاریخ عضویت و حق اشتراک
- امکان صدور پروفایل اعضا به صورت فایل PDF

مرخصی:
- فرم درخواست مرخصی با تعیین کاربر، نوع مرخصی، تاریخ شروع و پایان، مسئول بررسی، تایید و توضیحات
- فهرست بندی مرخصی ها بر اساس وضعیت مرخصی های درانتظار تایید
- نمایش فهرست میزان مرخصی های استفاده شده هر کاربر