DOWNLOAD PDF

PRODUCTS & SERVICES
RANTIZ ERP CRM
RANTIZ ERP CRM
RANTIZ ERP CRM RANTIZ ERP CRM
Rantiz ERP CRM
- تعاریف کالا و خدمات بصورت مستقل از هم

- مدیریت قیمت خرید و قیمت فروش کالاها

- امکان استفاده از شماره سریال

- کسر از موجودی انبار هنگام فروش

- کنترل موجودی و ورود و خروج کالا در انبار

فیلم آموزشی          - گزارش لحظه ای وضعیت کالاها مانند میزان ورود، موجودی و فروش هر کالا

          - امکان جستجوی پیشرفته همراه با فیلتر برای تمام کالاها و یا خدمات ثبت شده

          - نمایش آمار و تغییرات اخیر در صفحه اصلی کالا و خدمات

          - نمایش اطلاعات کامل در فهرست کالا و خدمات

          - دارای فیلد تعیین مدت برای انجام خدمات در فرم ایجاد خدمات

          - امکان تولید خودکار و استفاده بارکد با هفت استاندارد جهانی شامل:          

          EAN8, EAN13, Datamatrix, Code 39, ISBN, QrCode, UPC

DISCOVER

RANTIZ ERP CRM
انبارداری

- ایجاد توضیحات دلخواه برای هر محصول یا خدمات

- دارای فیلدهای اندازه گیری در فرم ایجاد مانند وزن طول سطح حجم و غیره

- امکان ایجاد یادداشت اختصاصی برای واحد فروش بصورتی که در صورتحساب یا فاکتور نمایش داده نشود

- ایجاد گروه بندی و زیر مجموعه نامحدود برای محصولات و خدمات

- امکان اختصاص رنگ به گروهها برای نمایش بهتر

- تعیین قیمت همراه با مالیت و یا بدون آن

- تعیین وضعیت برای فروش یا برای خرید و هر دو برای کالا و محصولات

- تعیین کد حسابداری فروش و کد حسابداری خرید