DOWNLOAD PDF

PROJECTS
RANTIZ ERP CRM
RANTIZ ERP CRM
RANTIZ ERP CRM RANTIZ ERP CRM
Rantiz ERP CRM
- تعریف بازه زمانی برای هر پروژه

- درصد پیشرفت کار

- ایجاد سفارش و پیش فاکتور برای پروژه ها

- ایجاد مرحله بندی در روند هر پروژه

DOWNLOAD FULL PDF          - تعریف حالتهای تایید، درحال بررسی، شروع، پیشرفت چند درصد و غیره توسط مدیران


          - تعیین وضعیت و درصد پیشرفت پروژه برای تخمین و ارزیابی موفقیت


          - نمایش آمار و وضعیت پیشرفت کاری به صورت نمودار و درصد در صفحه اصلی پروژه ها


          - امکان تخصیص هر پروژه به مشتری یا گروه مشتریان

DISCOVER

RANTIZ ERP CRM
انبارداری

- اختصاص دادن پروژه ها به کاربر یا گروهی از کاربران

- امکان غیر قابل مشاهده کردن هر پروژه برای کاربران

- تعیین تاریخ شروع، پایان و دوره زمانی یا مهلت پروژه

- امکان به اشتراک گذاشتن پروژه برای سایر کاربران

- مشاهده آمار و گزارشات ماهانه و سالانه روند پروژه